Kod Sekolah: WBA0098

Matlamat Pendidikan Sekolah Kebangsaan Seri Permaisuri
  • Melahirkan pelajar yang cemerlang dalam bidang kurikulum, kokurikulum dan sahsiah.
  • Membentuk dan melahirkan warga sekolah yang seimbang berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara.
  • Mendidik semua pelajar mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan.
  • Bersedia menerima perubahan dan cabaran demi menuju ke arah kecemerlangan dan wawasan.
  • Melahirkan insan yang patuh pada ajaran agama, berilmu pengetahuan, bertanggungjawab, dedikasi, berakhlak mulia dan berwawasan.
Piagam Pelanggan

Warga SK Seri Permaisuri 

Berazam dan bertekad untuk memberi pendidikan yang cemerlang, bermutu dan bermakna dengan penuh tanggungjawab dan dedikasi bagi melahirkan pelajar yang seimbang serta mengamalkan nilai-nilai murni selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.

Memberi perkhidmatan yang berkualiti bagi menghasilkan insan yang cemerlang dari segi lahiriah dan rohaniah selaras dengan tanggungjawab kami kepada agama, anak didik, ibu bapa, masyarakat dan negara.  

Misi

SEKOLAH CEMERLANG AKADEMIK DAN KOKURIKULUM TAHUN 2014

Visi 

  • Kecermelangan akademik keseluruhan sekolah dari Tahun 1 hingga Tahun 6.
  • Pencapaian kelulusan 80% dan kecemerlangan 15% setiap darjah dan aliran.
  • Kecemerlangan dalam idang kokurikulum berdasarkan permainan, kelab atau unit berunitform.

Moto Sekolah

BERILMU BERAKHLAK BERWAWASAN