13 Apr 2018


PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pentadbir Sekolah
• Mengemaskini laman web sekolah.
• Memuat naik notis pemberitahuan dan makluman am berkaitan sekolah.
• Medium komunikasi dengan ibu bapa.

Guru
• Memberi tugasan dan kerja rumah melalui VLE pada bila-bila masa di mana jua.
• Menggalakkan murid untuk menggunakan VLE setiap hari.
• Memuat naik bahan pengajaran ke laman pembelajaran untuk tujuan PdP murid
• Menggunakan VLE sebagai rutin pembelajaran kendiri mengikut kebolehan dan keselesaan murid.
• Menerima tugasan atau kerja sekolah yang dimuat naik guru dan menghantar semula tugasan yang
   telah selesai melalui pelantar VLE.
• Belajar serta mengulang kaji pelajaran mengikut kesesuaian masa.

Ibu bapa / Penjaga
• Memantau pembelajaran dan kerja rumah anak-anak.
• Menggalakkan anak-anak untuk mengulang kaji pelajaran atau membuat persediaan untuk
  pembelajaran secara atas talian.
• Melihat perkembangan dan aktiviti anak melalui dashboard sekolah.

0 comments:

Post a Comment